• VW load cells ACE VW load cells ACE

VW load cells ACE

Liên hệ
Sản phẩm chưa bao gồm 10% giá trị VAT

Mã sản phẩm ACE

Sản phầm liên quan

 • VW load cells L4000
  VW load cells L4000
  Liên hệ
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm L4000
 • Cảm biến lực Loadcell
  Cảm biến lực Loadcell
  Liên hệ
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm
 • Máy đo cảm biến lực Geokon GK-404
  Máy đo cảm biến lực Geokon GK-404
  Liên hệ
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm GK-404

  Máy đo cảm biến lực GK-404 (VW) được thiết kế để sử dụng cho quan trắc và đọc các số đọc cảm biến lực như (nhiệt độ, áp lực nước, áp lực lỗ rỗng, ứng suất bê tông, ứng suất cốt thép, cảm biến lực căng cừ neo, ...)

Scroll