Danh mục sản phẩm

  • Cảm biến lực Loadcell Cảm biến lực Loadcell

Cảm biến lực Loadcell

Liên hệ
Mã sản phẩm

Sản phầm liên quan

  • Máy đo cảm biến lực Geokon GK-404
    Máy đo cảm biến lực Geokon GK-404
    Liên hệ
    Mã sản phẩm: Mã sản phẩm GK-404

    Máy đo cảm biến lực GK-404 (VW) được thiết kế để sử dụng cho quan trắc và đọc các số đọc cảm biến lực như (nhiệt độ, áp lực nước, áp lực lỗ rỗng, ứng suất bê tông, ứng suất cốt thép, cảm biến lực căng cừ neo, ...)

  • VW load cells ACE
    VW load cells ACE
    Liên hệ
    Mã sản phẩm: Mã sản phẩm ACE
  • VW load cells L4000
    VW load cells L4000
    Liên hệ
    Mã sản phẩm: Mã sản phẩm L4000
Scroll