Danh mục sản phẩm

PHỤ KIỆN MÁY ĐO ĐẠC

 • grid
 • list
Sắp xếp theo:
 • Cáp trút số liệu toàn đạc South
  Cáp trút số liệu toàn đạc South
   495.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Cáp trút dùng cho các dòng máy South như NTS 312B, NTS 312L, NTS 362

 • Pin toàn đạc Nivo 5M, 5C
  Pin toàn đạc Nivo 5M, 5C
   1.650.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Pin toàn đạc Nivo 2M, 2C sử dụng cho các loại máy Nikon Nivo Nivo 2M, Nivo 5M, Nivo 2C, Nivo 5C, Focus 6,....

 • Sạc pin toàn đạc điện tử Leica TC GKL112
  Sạc pin toàn đạc điện tử Leica TC GKL112
   1.650.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Sạc pin Leica GKL 112 sử dụng sạc cho pin các loại máy Leica TC405, TCR405, TC407,  TCR407, TC705, TCR705, TC805, TCR805 các dòng máy TPS400/700/800/1100 sử dụng pin GEB121,....

 • Sạc pin toàn đạc Leica TS GKL211
  Sạc pin toàn đạc Leica TS GKL211
   1.650.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Sạc pin Leica GKL 211 sử dụng sạc cho pin các loại máy Leica TS02, TS06, TS09 sử dụng pin GEB211,GEB221,GEB212,TPS1200,....

 • Pin toàn đạc điện tử Leica GEB77
  Pin toàn đạc điện tử Leica GEB77
   2.200.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Pin Leica GEB121 sử dụng cho các loại máy Leica TPS100, TCA1800, TC2003 như: Leica TC600, Leica TC800, Leica TC1700, Leica TC1800, Leica TCA1800, Leica TC2003, Leica TCA2003,....

 • Pin máy toàn đạc Leica TC GEB121
  Pin máy toàn đạc Leica TC GEB121
   1.463.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Pin Leica GEB121 sử dụng cho các loại máy Leica TC300, TC400, TC700, TCR400, TCR700 như: Leica TC305, Leica TC307, Leica TC405, Leica TC407, Leica TC705, Leica TC805, Leica TCR405, Leica TCR407, Leica TCR705, Leica TCR805,....

 • Pin toàn đạc Leica TS GEB221
  Pin toàn đạc Leica TS GEB221
   1.628.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Pin Leica GEB221 sử dụng cho các loại máy Leica TS02, TS06, TS09,....

 • Sạc pin toàn đạc điển tử Nikon Q-75E,Q-70E
  Sạc pin toàn đạc điển tử Nikon Q-75E,Q-70E
   1.540.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm Q-70E

  Sạc pin máy toàn đạc Nikon Q-75E,Q-70E sử dụng sạc cho pin các loại máy Nikon DTM 322, Nikon DTM 332, Nikon DTM 352,  Nikon DTM 362, Nikon DTM 350 sử dụng pin BC-65, BC-80,....

 • Pin máy toàn đạc điện tử topcon BT-52QA
  Pin máy toàn đạc điện tử topcon BT-52QA
   1.430.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm BT-52QA

  Pin máy toàn đạc điện tử Topcon BT-52QA sử dụng cho các loại máy Topcon GTS 225, Topcon GTS 226, Topcon GTS 233N, Topcon GTS 235N, Topcon GTS 236N, Topcon GTS 102N, Topcon GTS 105N, Topcon GPT 3005, Topcon GPT 3105, Topcon GPT 3007,....

 • Sạc pin Nivo M, Nivo C
  Sạc pin Nivo M, Nivo C
   1.760.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Sạc pin máy toàn đạc Nivo M, Nivo C sử dụng cho các loại máy Nikon Nivo như: Nivo 2M, Nivo 5M, Nivo 2C, Nivo 5C, Focus 6,....

 • Pin Sokkia Topcon BDC70
  Pin Sokkia Topcon BDC70
   1.650.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm BDC70

  Pin Topcon Sokkia BDC70 sử dụng cho các loại máy Topcon ES-105, Topcon ES-105C, Sokkia CX-105, Sokkia CX-105C,...

 • Pin GPS Hi-Target V30
  Pin GPS Hi-Target V30
   1.925.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Pin GPS Hi-Target BL-5000 sử dụng cho các loại máy GPS V30X, GPS V50, GPS RTK V30,....

 • Pin toàn đạc Nikon BC-65
  Pin toàn đạc Nikon BC-65
   1.870.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm BC-65
 • Pin toàn đạc 2LS CYGNUS
  Pin toàn đạc 2LS CYGNUS
   1.760.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm BT-L1A

  Pin toàn đạc 2LS CYGNUS BT-L1A sử dụng cho các loại máy Toàn đạc 2LS CYGNUS KS-102P, Gowin TK202

 • Pin toàn đạc Gowin BT-L1A
  Pin toàn đạc Gowin BT-L1A
   1.760.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Pin Gowin BT-L1A sử dụng cho các loại máy Toàn đạc Gowin TK202 ,....

 • Sạc pin toàn đạc Topcon BC-27CR
  Sạc pin toàn đạc Topcon BC-27CR
   1.320.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm BC-27CR

  Sạc pin Topcon BC-27CR sử dụng sạc cho pin các loại máy Topcon GTS 225, Topcon GTS 226, Topcon GTS 233N, Topcon GTS 235N, Topcon GTS 236N, Topcon GTS 102N, Topcon GTS 105N, Topcon GPT 3005, Topcon GPT 3105, Topcon GPT 3007,....

 • Thay cell pin máy toàn đạc Leica GEB121
  Thay cell pin máy toàn đạc Leica GEB121
   990.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Thay cell pin máy toàn đạc điện tử Leica GEB121 sử dụng cho các loại máy Leica TC300, TC400, TC700, TCR400, TCR700 như: Leica TC305, Leica TC307, Leica TC405, Leica TC407, Leica TC705, Leica TC805, Leica TCR405, Leica TCR407, Leica TCR705, Leica TCR805,....

 • Thay cell pin máy toàn đạc Topcon
  Thay cell pin máy toàn đạc Topcon
   605.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Lõi pin máy toàn đạc điện tử Topcon BT-52QA sử dụng cho các loại máy Topcon GTS 226, GTS 225, GTS 235N, GTS 102N, GTS 105N, GTS 236N, GPT 3005, GTP 3105N ,....

 • Thay cell pin toàn đạc Nikon
  Thay cell pin toàn đạc Nikon
   715.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Lỗi pin máy toàn đạc điện tử Nikon BC-65 sử dụng cho các loại máy Nikon DTM 332, Nikon DTM 352, Nikon DTM 362, Nikon NPL 332, Nikon NPL352, Nikon NPL362 ,....

 • Sạc pin Sokkia CDC68
  Sạc pin Sokkia CDC68
   1.760.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Sạc pin Sokkia CDC68 sử dụng sạc cho pin BDC-46A BDC-46B BCD-58 các loại máy Topcon ES-105, Topcon ES-105C...

 • Pin Sokkia Set BDC46B
  Pin Sokkia Set BDC46B
   825.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Pin toàn đạc Sokkia Set BDC46B sử dụng cho các loại máy Sokkia Set 500, Sokkia Set 510, Sokkia Set 600, Sokkia Set 610, SOKKIA SET 230R...

 • Pin toàn đạc Nikon BC-80
  Pin toàn đạc Nikon BC-80
   4.400.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm BC-80

  Pin Nikon BC-80 sử dụng cho các loại máy Nikon  Nikon DTM-800, NPL-800 and DTM-500, DTM-801, DTM-820 cụ thể DTM 552, Nikon DTM 532, Nikon NPL 552, Nikon NPL532 ,....

 • Ốc nối đầu gương bát
  Ốc nối đầu gương bát
   110.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Ốc nối đầu gương, đầu gương dạng bát. Được sử dụng cho các loại gương Leica, Topcon, Nikon, Sokkia, South, Ruide, ...

 • Ốc nối gương mini Leica
  Ốc nối gương mini Leica
   110.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm Mini Leica

  Ốc nối chân gương mini Leica sử dụng cho gương mini Leica ADS112 nối với sào gương to.

 • Ốc nối gương Leica
  Ốc nối gương Leica
   110.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Ốc nối gương Leica dùng để nối quả gương Leica với sào gương hoặc đế máy.

 • Quả gương Topcon
  Quả gương Topcon
   1.210.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Gương Topcon dùng cho các loại máy toàn đạc Sokkia, máy toàn đạc Topcon, máy toàn đạc Nikon, máy toàn đạc Nikon, máy toàn đạc Ruide, máy toàn đạc South.

 • Quả gương Leica GPH-1
  Quả gương Leica GPH-1
   1.364.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Gương Leica dùng cho các loại máy Leica seri TC300, TCR300, TC400, TC700, TC800, TS02, TS06, TS09, ....

 • Gương Leica chữ L 90độ
  Gương Leica chữ L 90độ
   715.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm GMP104

  Quả gương Leica chữ L dùng cho các loại máy Leica seri TC300, TCR300, TC400, TC700, TC800, TS02, TS06, TS09, .... 

 • Gương giấy có khung
  Gương giấy có khung
   605.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm
 • Gương 360 độ Leica GRZ4
  Gương 360 độ Leica GRZ4
   539.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Gương 360 độ Leica GRZ4 có thể sử dụng cho các dòng máy Leica, Nikon, Topcon, Sokkia, South, Ruide, ....

Scroll