Danh mục sản phẩm

Phụ kiện bộ đàm

 • grid
 • list
Sắp xếp theo:
 • Sạc đàm Kamach KM-A7
  Sạc đàm Kamach KM-A7
   220.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm KM-A7
 • Aten bộ đàm Kenwood VHF
  Aten bộ đàm Kenwood VHF
   110.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm VHF
 • Tai nghe bộ đàm
  Tai nghe bộ đàm
   110.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm
 • Pin đàm ICOM-V8 BP-210
  Pin đàm ICOM-V8 BP-210
   220.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Pin đàm ICOM-IC-V8 sử dụng cho các dòng máy bộ đàm ICOM như: ICOM IC-V8, V82, U82, F11, F21, F3G

 • Pin đàm Kamach KM-A7
  Pin đàm Kamach KM-A7
   220.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm KM-A7

  Pin đàm Kamach-KM-A7 sử dụng cho các dòng máy bộ đàm 

 • Anten bộ đàm Motorola VHF
  Anten bộ đàm Motorola VHF
   110.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Ăng ten bộ đàm Motorola sử dụng cho các máy bộ đàm dòng Motorola VHF

 • Anten bộ đàm Kenwood UHF
  Anten bộ đàm Kenwood UHF
   110.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Ăng ten bộ đàm Kenwood UHF sử dụng cho các loại bộ dàm Kenwood UHF

 • Anten bộ đàm ICOM VHF
  Anten bộ đàm ICOM VHF
   132.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Ăng ten bộ đàm ICOM sử dụng cho các loại bộ đàm ICOM như ICOM V8, ICOM V82, ICOM V80E, ICOM F21, ICOM F26, ...

Scroll