Danh mục sản phẩm

PHỤ KIỆN MÁY ĐO ĐẠC

 • grid
 • list
Sắp xếp theo:
 • Sạc pin Sokkia CDC68
  Sạc pin Sokkia CDC68
   1.600.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Sạc pin Sokkia CDC68 sử dụng sạc cho pin BDC-46A BDC-46B BCD-58 các loại máy Topcon ES-105, Topcon ES-105C...

 • Thay cell pin toàn đạc Nikon
  Thay cell pin toàn đạc Nikon
   650.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm BC-65

  Lỗi pin máy toàn đạc điện tử Nikon BC-65 sử dụng cho các loại máy Nikon DTM 332, Nikon DTM 352, Nikon DTM 362, Nikon NPL 332, Nikon NPL352, Nikon NPL362 ,....

 • Thay cell pin máy toàn đạc Topcon
  Thay cell pin máy toàn đạc Topcon
   550.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Lõi pin máy toàn đạc điện tử Topcon BT-52QA sử dụng cho các loại máy Topcon GTS 226, GTS 225, GTS 235N, GTS 102N, GTS 105N, GTS 236N, GPT 3005, GTP 3105N ,....

 • Thay cell pin máy toàn đạc Leica GEB121
  Thay cell pin máy toàn đạc Leica GEB121
   900.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Thay cell pin máy toàn đạc điện tử Leica GEB121 sử dụng cho các loại máy Leica TC300, TC400, TC700, TCR400, TCR700 như: Leica TC305, Leica TC307, Leica TC405, Leica TC407, Leica TC705, Leica TC805, Leica TCR405, Leica TCR407, Leica TCR705, Leica TCR805,....

 • Sạc pin toàn đạc Topcon BC-27CR
  Sạc pin toàn đạc Topcon BC-27CR
   1.450.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm BC-27CR

  Sạc pin Topcon BC-27CR sử dụng sạc cho pin các loại máy Topcon GTS 225, Topcon GTS 226, Topcon GTS 233N, Topcon GTS 235N, Topcon GTS 236N, Topcon GTS 102N, Topcon GTS 105N, Topcon GPT 3005, Topcon GPT 3105, Topcon GPT 3007,....

 • Pin toàn đạc Gowin BT-L1A
  Pin toàn đạc Gowin BT-L1A
   1.600.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm BT-L1A

  Pin Gowin BT-L1A sử dụng cho các loại máy Toàn đạc Gowin TK202 ,....

 • Pin toàn đạc 2LS CYGNUS
  Pin toàn đạc 2LS CYGNUS
   1.600.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm BT-L1A

  Pin toàn đạc 2LS CYGNUS BT-L1A sử dụng cho các loại máy Toàn đạc 2LS CYGNUS KS-102P, Gowin TK202

 • Pin toàn đạc Nikon BC-65
  Pin toàn đạc Nikon BC-65
   1.700.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm BC-65
 • Pin GPS Hi-Target V30
  Pin GPS Hi-Target V30
   1.750.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Pin GPS Hi-Target BL-5000 sử dụng cho các loại máy GPS V30X, GPS V50, GPS RTK V30,....

 • Pin Sokkia Topcon BDC70
  Pin Sokkia Topcon BDC70
   1.500.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm BDC70

  Pin Topcon Sokkia BDC70 sử dụng cho các loại máy Topcon ES-105, Topcon ES-105C, Sokkia CX-105, Sokkia CX-105C,...

 • Sạc pin Topcon BC-27CR
  Sạc pin Topcon BC-27CR
   1.500.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm BC-27CR

  Sạc pin toàn đạc Topcon BC-27CR sử dụng sạc cho pin các loại máy Topcon GTS 225, Topcon GTS 226, Topcon GTS 233N, Topcon GTS 235N, Topcon GTS 236N, Topcon GTS 102N, Topcon GTS 105N, Topcon GPT 3005, Topcon GPT 3105, Topcon GPT 3007,....

 • Sạc pin Nivo M, Nivo C
  Sạc pin Nivo M, Nivo C
   1.600.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Sạc pin máy toàn đạc Nivo M, Nivo C sử dụng cho các loại máy Nikon Nivo như: Nivo 2M, Nivo 5M, Nivo 2C, Nivo 5C, Focus 6,....

 • Sạc pin Nikon Q-75E,Q-70E
  Sạc pin Nikon Q-75E,Q-70E
   1.500.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm Q-75E

  Sạc pin máy toàn đạc Nikon Q-75E,Q-70E sử dụng sạc cho pin các loại máy Nikon DTM 322, Nikon DTM 332, Nikon DTM 352,  Nikon DTM 362, Nikon DTM 350 sử dụng pin BC-65, BC-80,....

 • Pin máy toàn đạc điện tử topcon BT-52QA
  Pin máy toàn đạc điện tử topcon BT-52QA
   1.500.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm BT-52QA

  Pin máy toàn đạc điện tử Topcon BT-52QA sử dụng cho các loại máy Topcon GTS 225, Topcon GTS 226, Topcon GTS 233N, Topcon GTS 235N, Topcon GTS 236N, Topcon GTS 102N, Topcon GTS 105N, Topcon GPT 3005, Topcon GPT 3105, Topcon GPT 3007,....

 • Sạc pin toàn đạc Nikon Q-75E,Q-70E
  Sạc pin toàn đạc Nikon Q-75E,Q-70E
   1.500.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm Q-75E

  Sạc pin máy toàn đạc Nikon Q-75E,Q-70E sử dụng sạc cho pin các loại máy Nikon DTM 322, Nikon DTM 332, Nikon DTM 352,  Nikon DTM 362, Nikon DTM 350 sử dụng pin BC-65, BC-80,....

 • Sạc pin toàn đạc điển tử Nikon Q-75E,Q-70E
  Sạc pin toàn đạc điển tử Nikon Q-75E,Q-70E
   1.500.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm Q-70E

  Sạc pin máy toàn đạc Nikon Q-75E,Q-70E sử dụng sạc cho pin các loại máy Nikon DTM 322, Nikon DTM 332, Nikon DTM 352,  Nikon DTM 362, Nikon DTM 350 sử dụng pin BC-65, BC-80,....

 • Pin toàn đạc Leica TS GEB221
  Pin toàn đạc Leica TS GEB221
   1.600.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Pin Leica GEB221 sử dụng cho các loại máy Leica TS02, TS06, TS09,....

 • Pin máy toàn đạc Leica TC GEB121
  Pin máy toàn đạc Leica TC GEB121
   1.600.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Pin Leica GEB121 sử dụng cho các loại máy Leica TC300, TC400, TC700, TCR400, TCR700 như: Leica TC305, Leica TC307, Leica TC405, Leica TC407, Leica TC705, Leica TC805, Leica TCR405, Leica TCR407, Leica TCR705, Leica TCR805,....

 • Pin toàn đạc điện tử Leica GEB77
  Pin toàn đạc điện tử Leica GEB77
   2.000.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Pin Leica GEB121 sử dụng cho các loại máy Leica TPS100, TCA1800, TC2003 như: Leica TC600, Leica TC800, Leica TC1700, Leica TC1800, Leica TCA1800, Leica TC2003, Leica TCA2003,....

 • Sạc pin toàn đạc Leica TS GKL211
  Sạc pin toàn đạc Leica TS GKL211
   1.600.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Sạc pin Leica GKL 211 sử dụng sạc cho pin các loại máy Leica TS02, TS06, TS09 sử dụng pin GEB211,GEB221,GEB212,TPS1200,....

 • Sạc pin toàn đạc điện tử Leica TC GKL112
  Sạc pin toàn đạc điện tử Leica TC GKL112
   1.600.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Sạc pin Leica GKL 112 sử dụng sạc cho pin các loại máy Leica TC405, TCR405, TC407,  TCR407, TC705, TCR705, TC805, TCR805 các dòng máy TPS400/700/800/1100 sử dụng pin GEB121,....

 • Pin toàn đạc Nivo 5M, 5C
  Pin toàn đạc Nivo 5M, 5C
   1.600.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Pin toàn đạc Nivo 2M, 2C sử dụng cho các loại máy Nikon Nivo Nivo 2M, Nivo 5M, Nivo 2C, Nivo 5C, Focus 6,....

 • Cáp trút số liệu toàn đạc South
  Cáp trút số liệu toàn đạc South
   450.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Cáp trút dùng cho các dòng máy South như NTS 312B, NTS 312L, NTS 362

 • Cáp trút số liệu toàn đạc Pentax USB
  Cáp trút số liệu toàn đạc Pentax USB
   550.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Cáp trút số liệu toàn đạc Pentax sử dụng cho các loại máy Pentax, ... dạng cổng USB

 • Cáp trút toàn đạc Topcon
  Cáp trút toàn đạc Topcon
   490.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Cáp trút sử dụng cho các dòng máy Topcon Topcon GTS 225, Topcon GTS 226, Topcon GTS 233N, Topcon GTS 235N, Topcon GTS 236N, Topcon GTS 102N, Topcon GTS 105N, Topcon GPT 3005, Topcon GPT 3105, Topcon GPT 3007,....

 • Cáp trút số liệu toàn đạc điện tử Ruide
  Cáp trút số liệu toàn đạc điện tử Ruide
   490.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Cáp trút dùng cho các dòng máy Ruide 822A, 822L

 • Cáp trút USB toàn đạc Leica
  Cáp trút USB toàn đạc Leica
   650.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Cáp trút số liệu toàn đạc Leica cổng USB sử dụng cho các dòng máy Leica TC 300, TC 400, TC 700, TC 800, TS02, TS06, TS09,...

 • Cáp trút máy toàn đạc Nikon
  Cáp trút máy toàn đạc Nikon
   490.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Cáp trút sử dụng cho các loại máy Nikon DTM 332, Nikon DTM 352, Nikon DTM 362, Nikon NPL 332, Nikon NPL352, Nikon NPL362 ,....

 • Cáp trút số liệu máy toàn đạc Sokkia
  Cáp trút số liệu máy toàn đạc Sokkia
   490.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Cáp trút dữ liệu toàn đạc điện tử Sokkia sử dụng cho tất cả các dòng máy Sokkia

 • Thanh cài ốc chân toàn đạc
  Thanh cài ốc chân toàn đạc
   100.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Thanh ngang chân toàn đạc dùng cho chân toàn đạc ATS-9, ATS JP2, ATS-JP3 , các chân toàn đạc khác

Scroll