Hướng dẫn sử dụng máy thủy chuẩn điện tử Leica Sprinter 150M và Sprinter 250M

TỔNG QUAN VỀ MÁY THỦY BÌNH ĐIỆN TỬ LEICA SPRINTER 150M & SPRINTER 250M

máy thủy chuẩn điện tử leica sprinter 150M

Model

Sprinter 150M

Sprinter 250M

Độ chính xác độ cao

Mia mã vạch theo tiêu chuẩn đo 1km đi - về (ISO 17123-2)

Đo điện tử

1.5mm

1.0/0.7 mm

Đo quang học

Mia chuẩn: 2.5mm

Đo đơn

Tiêu chuẩn: 0.6mm (điện tử) và 1.2mm (quang học) ở cự li 30m

Độ chính xác đo khoảng cách

Mia chuẩn: 10mm với D≤10m

Rải đo

2-100m (điện tử)

Chế độ đo

Đo đơn và đo liên tục

Thời gian đo điển đơn

< 3 giây

Độ phóng đại

24X

Lưu trữ điểm đo

2000 điểm

Độ bền

IP55

Nguồn điện

AA (4 x LR6/AA/AM3 1.5 V)

Trọng lượng

< 2.5kg

Hãng sản xuất

Leica

I. CÁC BỘ PHẬN CỦA MÁY

máy thủy chuẩn điện tử Leica Sprinter 150M

a. Vi động ngang.

b. Pin máy

c. Bọt thủy cân bằng

d. Tiêu ngắm sơ bộ

e. Núm điều quang

f. Tay cầm

g. Thị kính

h. Màn hình hiển thị

i. Đế máy

j. Ốc cân bằng

II. GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

1. Các phím cứng chức năng

máy thủy chuẩn điện tử Leica Sprinter 150M

Phím nguồn : chức năng tắt/ mở nguồn máy.

Phím chuyển sang chức năng đo chênh cao giữa 2 điểm

Phím menu chứa các chứng năng đo của máy

Phím chuyển giữa chức năng đo cao độ/ đo khoảng cách; hoặc hiển thị cùng lúc chế độ đo cao độ và đo khoảng cách

Phím thoát lệnh hiện hành và chức năng mở/ tắt đèn màn hình.

Phím này nằm bên thân máy, phím có chức năng thực hiện lệnh đo.

Các chương trình ứng dụng

Ký hiệu

Ý nghĩa của ký hiệu

MEAS

Chế độ đo

MENU

Menu

ADJ

Hiệu chỉnh máy

TRK

Đo track

SET

Cài đặt

BF BF

Đo BF

BFFB BFFB BFFB BFFB

Đo BFFB

BIF BIF BIF

Đo BIF

Đo cao theo thiết kế

Thời gian

dH

Chênh cao


2. Các ký hiệu trên màn hình 

Đèn LCD

Báo pin

Thẳng đứng mia

Lưu bộ nhớ trong

Đảo ngược mia

Tắt báo cân bằng

Kết nối nguồn ngoài

Kích hoạt đo trung bình

PtID/ RfID

Tên điểm/ Tên điểm chuẩn

Chiều cao đọc mia

BM

Cao độ điểm chuẩn

Khoảng cách xa đọc mia

dH

Chênh cao

Chênh cao trong chế độ đo BFFB

Elv

Cao độ

Nâng mia lên

D.Elv

Cao độ thiết kế

Hạ mia xuống

 III. CÀI ĐẶT CHUNG

1. Program

a. Đo chênh cao (line leveling): có 3 chế độ: BF , BIF , BFFB. Chọn chế độ phù hợp và tiếp tục thao tác đo.
b. Bố trí độ cao thiết kế: cut & fill. 

2. Điểm trung gian (intermediate sight): tắt mở chế độ điểm trung gian trong mode đo BIF

3. Nhập tên điểm (Input PtID)

4. Nhập cao độ điểm chuẩn (input BM)

5. Nhập cao độ thiết kế (input D.Elv)

6. Quản lý dữ liệu (data manager)

a. Xem dữ liệu (view data)
b. Trút dữ liệu (download data GSI / ASCII)
c. Xóa dữ liệu (delete all data): xóa tất cả dữ liệu trên bộ nhớ trong

7. Lưu dữ liệu (recording)

a. Bộ nhớ (memory): đo và lưu
b. Tắt (off): đo không lưu
c. Bộ nhớ ngoài (Ext): đo và lưu ra bộ nhớ ngoài

8. Hiệu chỉnh (adjustment)

9. Đảo mia (inverse staff): on- mở chế độ đảo mia , Off- tắt , Auto- tự động

10. Cài đặt (Setting)

a. Độ tương phản (contrast): 1-10
b. Đơn vị (unit): M, Int. ft, US ft, Ft in 1/16 inch
c. Tự động tắt máy (auto off): On 15 phút , off :tắt
d. Làm tròn (rounding): standard 0.001m cho đo cao, 0.01m cho đo xa, precise 0.0001m cho đo cao, 0.001m cho đo xa
e. Tiếng bíp (Beep): Tắt / mở
f. RS232: chuẩn kết nối với máy tính
g. Báo nghiêng (tilt warning): tắt / mở
h. Đèn LCD (Backlight): tắt /mở
i. Khoảng trung bình (Averaging): nhập khoảng trung bình
j. Ngôn ngữ (Language): thay đổi ngôn ngữ
k. Đồng hồ (Timer): chỉnh giờ cho máy

IV. PHƯƠNG PHÁP ĐO CÁC CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG

Chú ý: Mọi thao tác đềuthục hiện sau khi thanh lập trạm máy

1. Đo nhanh chiều cao số đọc và khoảng cách mia

Bước 1: Ấn phím nguồn để mở máy
Bước 2: Quay ống kính hướng về mia, ngắm sao cho trong khi đo dây chữ thập luôn vào giữa mia.
Bước 3: Ấn phim đo nằm bên thân máy rồi chờ kết quả.

máy thủy chuẩn điện tử Leica Sprinter 250M

Ở ví dụ trên có số đọc tại mia là 1.9576m, khoảng cách từ máy tới mia là 9.461m

2. Chênh cao và cao độ của 1 điểm so với điểm đã biết (không lưu)

Bước 1: Sau mở máy người dùng ấn phím   để vào ứng dụng.
Bước 2: Ấn phím MENU > Input BM (nhập cao độ điểm chuẩn) > Enter (máy hỏi bạn có lưu thay đổi điểm chuẩn) > Enter

máy thủy chuẩn điện tử Leica Sprinter 150M

Bước 3: Quay máy ngắm mia tại điểm chuẩn và ấn phím đo. Cao độ và khoảng cách sẽ được thể hiện , thông báo “Meas. Target

máy thủy chuẩn điện tử Leica Sprinter 150M

Bước 4: : Quay máy ngắm mia tại điểm cần kiểm tra cao độ và chênh cao và ấn phím đo > máy hiện cao độ và chênh cao của điểm cần kiểm tra. 

máy thủy chuẩn điện tử Leica Sprinter 250M

Tên điểm: 193
Cao độ tại điểm: 155.9737m
Chênh cao : 0.4263m
Số đọc của mia: 1.4894m
Khoảng cách từ máy tới mia: 12.449m

 

 

3. Đo theo cao độ thiết kế (Cut & Fill có lưu vào bộ nhớ)

Bước 1: Sau khi mở máy người dùng ấn phím MENU > 1. Program > Cut & Fill.
Bước 2: Thông báo “Meas.Reference” nhập thông số cần thiết như: RfID( tên điểm chuẩn), BM ( cao độ điểm chuẩn), D.Elv ( cao độ thiết kế).
Bước 3: Quay máy hướng về điểm chuẩn để đo. Máy hiện kết quả số đọc trên mia và khoảng cách từ máy tới điểm chuẩn, hiện thông báo “Meas.Target”.
Bước 4: Quay hướng máy về điểm cần đo. Máy thể hiện kết quả đo và chiều cao cần nâng lên hay hạ xuống của mia

máy thủy chuẩn điện tử Leica Sprinter 150M

4. Đo theo mode BIF chuyền độ cao có điểm trung gian (có lưu)

Bước 1: Sau khi mở máy người dùng ấn phím MENU > 1. Program > BIF.
Bước 2: Nhập thông số điểm chuẩn, ngắm về điểm chuẩn( điểm mia sau) tiến hành đo và xác nhận kết quả đo bằng nút Enter
Bước 3: Ấn nút MENU > 2. Intermediate sight > ON để khởi động chế độ đo điểm trung gian.
Bước 4: Tiến hành đo và xác nhận kết quả đo điểm trung gian bằng nút Enter
Bước 5:
Chuyển mia, ngắm về điểm trung gian tiếp theo đo và xác nhận kết quả bằng nút Enter
Bươc 6: Ấn nút MENU > 2. Intermediate sight > OFF để tắt chế độ đo điểm trung gian.
Bước 7: Ngắm và đo về điểm mia trước, xác nhận kết quả bằng nút Enter
 Chú ý: Các điểm tiếp theo làm tương tụ như trên

máy thủy chuẩn điện tử Leica Sprinter 150M

5. Đo theo mode BF chuyền cao độ không có điểm trung gian (có lưu)

Bước 1: Sau khi mở máy người dùng ấn phím MENU > 1. Program > BF.
Bước 2: Nhập thông số điểm chuẩn, ngắm về điểm chuẩn( điểm mia sau) tiến hành đo và xác nhận kết quả đo bằng nút Enter
Bước 3: Ngắm và đo về điểm mia trước, xác nhận kết quả bằng nút Enter.
Chú ý: Các điểm tiếp theo làm tương tụ như trên

6. Đo theo mode BFFB chuyền độ cao theo cách đo 2 lần mia

Bước 1: Sau khi mở máy người dùng ấn phím MENU > 1. Program > BFFB.
Bước 2: Nhập thông số điểm chuẩn, ngắm về điểm chuẩn( điểm mia sau) tiến hành đo và xác nhận kết quả đo bằng nút Enter.
Bước 3: Quay máy ngắm về điểm mia trước tiến hành đo và xác nhận kết quả đo bằng nút Enter.
Bước 4: Ngắm về điểm mia trước tiến hành đo và xác nhận kết quả đo lần 2 bằng nút Enter.
Bước 5: Ngắm về điểm mia sau tiến hành đo và xác nhận kết quả đo lần 2 bằng nút Enter.
Bước 6: Hiện thông báo “Change point” nhấn Enter để đồng ý.
Chú ý: Các điểm tiếp theo làm tương tụ như trên

V. KIỂM TRA VÀ HIỆU CHỈNH MÁY

máy thủy chuẩn điện tử Leica Sprinter 150M

Chọn 2 điểm AB đạt máy giữa khoảng cách 20m
Bước 1: Nhắm về A bấm đo. Kết quả thể hiện bấm Enter để đồng ý
Bước 2: Nhắm về B bấm đo. Kết quả thể hiện bấm Enter để đồng ý
Bước 3: Dời máy gần điểm A khoảng cách 3 m .Nhắm về B bấm đo , kết quả thể hiện bấm Enter để đồng ý
Bước 4: Nhắm về A bấm đo. Kết quả thể hiện bấm enter để đồng ý
Máy sẽ hiện thông báo, nhấn Enter để chấp nhận hiệu chỉnh, nhấn Esc để huỷ bỏ

VI. THÔNG BÁO LỖI

No.

Thông báo lỗi

Nguyênnhân

E99

System error contact service

Lỗi phần cứng , liên lac với nhà cung cấp

E100

Low Battery

Pin sắp hết

E101

Point No. Not incremented

Đổi tên điểm .Tối đa 99999999 và tên điểm chữ cuối cùng kết thúc phải là số

E102

Too Bright

Làm tối mia hoặc giảm độ sáng hoặc mục tiêu bi mờ

E103

Too Dark

Thiếu sáng

E104

No Staf

Kiểm tra lai mia (mục tiêu)

E105

Invalid Entry

Kiểm tra mục nhập vào

E106

Out of level

Cân bằng máy

E107

Memory full

Đầy bộ nhớ

E108

Data file error

Dữ liệu bị lỗi

E109

Low Memory

Báo bộ nhớ gần đầy

E110

Target too close

Mục tiêu quá gần

E111

Target too far

Mục tiêu quá xa

E112

Too Cold

Quá lạnh ngưng đo ngay để tránh hư hỏng máy

E113

Too Hot

Quá nóng ngưng đo ngay để tránh hư hỏng máy

E114

Invalid Meas

Phép đo chưa thực hiện được

E115

Temperature Sensor Error

Dùng tay che ống kính và mở lại máy

E116

Adjustment Error

Khi làm theo hướng dẫn hiệu chỉnh máy cần lưu ý mia phải thật sự thẳng đứng và máy cân bằng

E117

BM Change not Allowed

Thoát ra bằng cách nhấn phím Height/Distance thay đổi cao độ điểm chuẩn

E119

Staff Blocked

Không đủ khoảng mã vạch trên mia để đo

E120

Image Sensor error

Liên hệ với nhà sản xuất

E121

Adjustment Inverse Staff not Allowed

Kiểm tra sự định hướng của mia , kiểm tra setting mia trong máy

VII. QUY ĐỊNH VỀ BẢO QUẢN MÁY THỦY CHUẨN ĐIỆN TỬ

- Ta phải bảo quản máy ở nơi thoáng mát, tránh ẩm thấp, gây ảnh hưởng đến độ chính xác của máy
- Khi trời mưa lớn lúc đang đo đạc, phải tạm ngừng và che phủ cho máy để tránh bị hư hỏng.
- Không đặt các vật nặng lên trên máy thủy bình và bảo dưỡng cho máy theo định kỳ 6 tháng 1 lần để đảm bảo máy luôn cho phép đo chính xác nhất.

- Hiểu rõ về công dụng, đặt tính sẽ giúp ta điều khiển máy thủy bình dễ dàng, kiểm soát tốt độ chính xác của phép đo. Hi vọng những điều ở trên đây sẽ giúp bạn có được năng suất công việc như mong muốn.

Công ty Cổ phần Công Nghệ Nguyễn Kim là đơn vị tiên phong trong việc cung cấp thiết bị, máy móc trắc địa, máy thủy bình giá cả cạnh tranh, hàng chính hãng. Liên hệ 0963.511.123 để được tư vấn và hỗ trợ với giá tốt nhất.

Scroll