Danh mục sản phẩm

Phụ kiện GPS + GNSS

 • grid
 • list
Sắp xếp theo:
 • Anten rover GPS RTK Huace
  Anten rover GPS RTK Huace
   900.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Anten Rover GPS Huace sử dung cho các máy GPS hãng Huace gồm Dòng X: X90, X900, X91, X93; Dòng T: T4, T5, T6; Dòng M: M300, M500, M600

 • Anten rover GPS RTK Kolida
  Anten rover GPS RTK Kolida
   900.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Anten Rover GPS GNSS RTK Kolida sử dung cho các máy GPS hãng Kolida gồm: Kolida K9, Kolida K9T, Kolida K96T, Ruide R90, South S82T,...

 • Anten rover GPS RTK South
  Anten rover GPS RTK South
   900.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Anten Rover GPS GNSS RTK South sử dung cho các máy GPS hãng South gồm: South S82, South S82T, South S86T, Ruide R9

 • Bàn phím GPS Trimble R8
  Bàn phím GPS Trimble R8
   2.350.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Bàn phím GPS Trimble sử dụng cho các dòng máy GPS của hãng Trimble như: Trimble R6, Trimble R8

 • Kẹp sổ tay RTK
  Kẹp sổ tay RTK
   850.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Kẹp sổ tay GPS là được sử dụng để gắn kết sổ tay với sào thuận tiện cho quá trình đo đạc thực địa

 • Sổ tay GPS RTK S10
  Sổ tay GPS RTK S10
  Liên hệ
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Đo lường Kolida  S10  sẽ góp phần nâng cao chất lượng thông tin tham chiếu địa lý, và hiệu quả của nó sẽ có tác động trực tiếp vào chi phí hoạt động tích cực.

 • Máy hình cảm ứng S730
  Máy hình cảm ứng S730
  Liên hệ
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Màn hình cảm ứng sổ tay S730 sử dụng cho dòng sổ tay S730 của hãng South và Kolida

 • Cáp nguồn GPS RTK South
  Cáp nguồn GPS RTK South
   1.900.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Cáp nguồn GPS RTK kết nốt nguồn điện Acquy với Radio và máy Base của máy GPS hãng South như: South S82, South S82T, South S86

 • Cáp nguồn GPS RTK Kolida
  Cáp nguồn GPS RTK Kolida
   1.900.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Cáp nguồn GPS RTK kết nốt nguồn điện Acquy với Radio và máy Base của máy GPS hãng Kolida như Kolida K9, Kolida K9T, ...

 • Pin GPS Trimble 5700/R4/R6
  Pin GPS Trimble 5700/R4/R6
   990.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Pin Trimble sử dụng cho các loại máy GPS Trimble 5700/ 5800/ R4/ R6/ R8 ,....

 • Pin GPS X20
  Pin GPS X20
   990.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Pin Huace sử dụng cho các loại máy GPS X20

 • Pin GPS Kolida BT-L72SA
  Pin GPS Kolida BT-L72SA
   990.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Pin máy GPS Kolida BT-L72SA sử dụng cho các loại máy GPS 2 tần như: máy GPS S82, S82T, S82E, R90... Máy GPS 1 tần: H66, R70, T10...

 • Pin GPS Sanding L7402W
  Pin GPS Sanding L7402W
   990.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Pin máy GPS Sanding BT-L72SA sử dụng cho các loại máy GPS 2 tần như: máy GPS S82, S82T, S82E, R90... Máy GPS 1 tần: H66, R70, T10...

 • Pin GPS Kolida L74-S66
  Pin GPS Kolida L74-S66
   990.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm L74-S66

  Pin máy GPS Kolida BT-L74-S66 sử dụng cho các loại máy GPS 2 tần như: máy GPS Kolida K9, Kolida K9T, Kolida K9E, South S82, South S82T, South S82E, Ruide R90... Máy GPS 1 tần: South H66, Ruide R70, T10...

 • Sạc pin GPS South
  Sạc pin GPS South
   1.800.000
  Mã sản phẩm: Mã sản phẩm

  Sạc pin máy GPS hãng South sử dụng sạc cho pin các loại máy Sanding, Kolida, Ruide GPS S65, GPS H66, GPS S82, GPS RTK S82T, GPS RTK S86, Kolida GPS GNSS RTK K9T, GPS GNSS RTK K96-T,...

Scroll