CORS mạng là gì?

Xem Bản đồ CORS NETWORK được triển khai bởi Nguyễn Kim JSC.

Một CORS là một trạm tham chiếu hoạt động liên tục. CORS có thể thay thế vị trí của một trạm cơ sở truyền thống được sử dụng trong GNSS. Họ có thể đưa ra một vị trí tức thời với độ chính xác cỡ cm và được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp bao gồm Nông nghiệp chính xác, Xây dựng, Khai thác mỏ, Khảo sát và Nghiên cứu Khoa học.

Thông thường, khoảng cách tối đa giữa trạm gốc và máy định vị GNSS được thiết lập là khoảng 10-15 km. Điều này là do ảnh hưởng của bầu khí quyển đối với các tín hiệu GNSS khi chúng di chuyển từ vệ tinh đến máy thu GNSS.

Với việc thành lập một mạng lưới của CORS, khoảng cách giữa các cơ sở và rover có thể được mở rộng. CORS có thể được cách nhau khoảng 70 km và sử dụng ít nhất 3 trong số các CORS, các hiệu ứng khí quyển có thể được mô hình hóa và hiệu chỉnh, mang lại giải pháp vị trí với sai số cỡ cm yêu cầu của rất nhiều ngành công nghiệp.

Công ước trong Mạng lưới GNSS

Dưới đây là một số thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong thuật ngữ Mạng CORS.

 

RTCM

RTCM là từ viết tắt của Ủy ban kỹ thuật vô tuyến điện về dịch vụ hàng hải. Tổ chức này có thể được mô tả là phi lợi nhuận, khoa học, chuyên nghiệp và giáo dục (RTCM, 2010). Ủy ban Đặc biệt RTCM (SC) 104 liên quan đến Hệ thống Hệ thống Vệ tinh Điều hướng Đa dạng Toàn cầu (DGNSS). Ủy ban này thiết lập các tiêu chuẩn cho cấu trúc thông điệp liên quan đến sửa đổi DGPS. Tiêu chuẩn gần nhất là RTCM 10403.1, Differential GNSS Services - Phiên bản 3.1, có tính toàn vẹn dữ liệu cao hơn các phiên bản trước và hỗ trợ Network RTK sử dụng khái niệm Master-Auxiliary Concept (MAC) (Lachapelle & Petovello, 2006).

 

RINEX

Định dạng trao đổi độc lập của máy thu (RINEX) được "Phát triển bởi Viện Thiên văn học của Đại học Berne để dễ dàng trao đổi dữ liệu GPS" (Gurtner & Estey, 2007). Những thông tin sau đây được lấy từ công trình của Gurtner & Estey (2007).

Phiên bản 2 đã được chấp nhận vào năm 1990 bởi Hội nghị chuyên đề về Định vị Chính xác Thứ hai với Hệ thống Định vị Toàn cầu ở Ottawa. Phiên bản này đã thêm khả năng để theo dõi dữ liệu từ các hệ thống vệ tinh khác nhau, chẳng hạn như GLONASS hoặc hệ thống tăng tốc dựa trên vệ tinh (SBAS).

Là kết quả trực tiếp của các tín hiệu vệ tinh bổ sung, phiên bản RINEX 3 đã được phát triển để cải thiện xử lý các tệp dữ liệu, nơi có nhiều hệ thống vệ tinh được theo dõi. Phiên bản 3 bao gồm 3 loại tệp ASCII:

  1. 1.Tập tin dữ liệu quan sát

  2. 2.Tập tin tin nhắn điều hướng

  3. 3.Hồ sơ dữ liệu khí tượng
     

Phiên bản RINEX 3 cho phép nhiều hệ thống vệ tinh được theo dõi và giới thiệu một số tính năng mới như quan sát một nửa bước sóng, sự mơ hồ nửa chu kỳ, mã số quan sát, các loại điểm đánh dấu và hơn thế nữa.

 

NTRIP

RTCM 10401.2, Tiêu chuẩn cho Vận tải Mạng của RTCM thông qua Giao thức Internet đã được SC 104 (RTCM, 2010) phát triển, trong khi bản thân giao thức được Cơ quan Liên bang về Bản đồ và X quang của Đức (Lenz, 2010) phát triển.

Lenz (2010) mô tả giao thức này như đang được phát triển để cho phép luồng dữ liệu qua mạng Internet bằng cách sử dụng các công nghệ như GPRS, thay thế cho các dịch vụ chỉnh sửa thời gian thực hiện tại thông qua mạng truyền dẫn vô tuyến và các mạng truyền thông di động như GSM, GPRS, EDGE hoặc UMTS. 
Có xu hướng cho các nhà cung cấp Network CORS sử dụng giao thức này.

 

VRS

Khái niệm Virtual Reference Station là một phương pháp được sử dụng để cung cấp dữ liệu hiệu chỉnh Mạng RTK. Nó dựa vào kỹ thuật tạo dữ liệu trạm tham chiếu GNSS cho một trạm tham chiếu ảo. Trong phương pháp này, như được mô tả bởi Janssen (2009), một mạng lưới các trạm tham chiếu liên tục được liên kết với một trung tâm điều khiển dùng để tính toán sự điều chỉnh khu vực trên toàn mạng. Một trạm tham chiếu ảo sau đó được tạo ra từ thông tin này để được một vài mét đi từ vị trí ban đầu của rover. Rover diễn dịch dữ liệu này theo cùng cách như thể nó là từ một trạm tham khảo đơn và thực. Khi xe rover di chuyển, thì VRS là tĩnh. Nếu xe rover di chuyển đáng kể để có hiệu lực chất lượng của sự sửa chữa, thì một VRS mới cần được tạo ra ở vị trí của nó.

 

Minh họa về khái niệm VRS. Nguồn: Checkpoint (2010).

Phương pháp VRS không thể cung cấp truy xuất nguồn gốc hợp pháp vì đường cơ sở được sử dụng để tính toán vị trí không phải là thực; Các điểm đo không thể được trực tiếp đo lại. Một kiểm tra vị trí có thể được thực hiện với một VRS mới được tạo ra, tuy nhiên, điều này có thể tạo ra dữ liệu cải tiến mới và không nhất quán (Checkpoint, 2010).

 

MAC

Khái niệm trợ giúp chính là một phương pháp chuẩn được sử dụng để tạo và gửi các sửa đổi RTK trên mạng. Janssen (2009) mô tả nó như là thiết kế để truyền tải tất cả các dữ liệu sửa đổi có liên quan từ một mạng CORS sang máy định vị trong một hình thức rất nhỏ gọn. Trong khái niệm này, một thông tin điều chỉnh và phối hợp đầy đủ chỉ được gửi cho một trạm tham chiếu duy nhất (trạm tổng thể) trong khi các trạm khác trong mạng (trạm phụ) chỉ truyền sự khác biệt điều chỉnh và điều phối sự khác biệt. Điều này cho phép giảm khối lượng dữ liệu được truyền đi. 
Không có yêu cầu cho trạm tổng thể là trạm tham chiếu gần nhất đến máy định vị vì nó chỉ đơn giản được sử dụng cho truyền dữ liệu và không đóng một vai trò đặc biệt trong tính toán hiệu chỉnh. Điều này cho phép tương thích với những người nhận truyền thông một chiều và hai chiều.

Phương pháp này rất linh hoạt vì nó cho phép rover tính toán một phép nội suy đơn giản của việc hiệu chỉnh mạng hoặc một giải pháp nghiêm ngặt hơn như nhiều đường cơ sở từ các trạm tham khảo phụ. Các phép đo dựa trên MAC lặp lại và có thể dò tìm được vì chúng cho phép máy định vị đo đường cơ sở tới trạm tổng thể - một trạm tham chiếu thực (Checkpoint, 2010).

 

 

Minh họa về khái niệm MAC. Nguồn: Checkpoint (2010).

Phương pháp này được RTCM SC 104 công nhận là mạng RTK chính thức duy nhất và nó được bao gồm trong tài liệu chuẩn RTCM 3.1 (Checkpoint, 2010).

Scroll